Peter HEDSTROM, "Sociala påverkansprocesser", in C. Edling and J. Rydgren (eds), Social handling och sociala relationer, Stockholm, Natur & Kultur, 2007, , 2007

Centre_national_de_la_recherche_scientifiquelogo-Sorbonne-Universite_image_650