Peter HEDSTROM, "Diffusionsprocesser och det kollektiva handlandets logik: Om fackföreningsrörelsens rumsliga spridning under perioden 1890-1940 " , Sociologisk Forskning , 4 , 1992 , p.3-22, , 1992

Centre_national_de_la_recherche_scientifiquelogo-Sorbonne-Universite_image_650