Peter HEDSTROM, "Organisationsstruktur och lönebildning: En ekonomisk-sociologisk analys" , Sociologisk Forskning , 1 , 1986 , p.6-17, , 1986

Centre_national_de_la_recherche_scientifiquelogo-Sorbonne-Universite_image_650