Peter HEDSTROM, "Organisationer och nätverk" , in G. Ahrne and P. Hedström (eds) , Organisationer och samhälle: Analytiska perspektiv , Lund, Studentlitteratur , 1999 , (Reprinted in O. Engdahl (ed.) Modern Sociologisk Teori . Lund: Studentlitteratur., 2001.) , p. 91-104, , 1999

Centre_national_de_la_recherche_scientifiquelogo-Sorbonne-Universite_image_650