Peter HEDSTROM, Förtidspension - Välfärd eller Ofärd? [Disability Pension - Welfare or Misfortune?] Institutet för Social Forskning , Stockholm, 1980, , 1980

Centre_national_de_la_recherche_scientifiquelogo-Sorbonne-Universite_image_650