Peter HEDSTROM, "Förhandlingssamhället och de ekonomisk-politiska beroendeförhållandena" , Sociologisk Forskning , 1 , 1985 , p.3-21, , 1985

Centre_national_de_la_recherche_scientifiquelogo-Sorbonne-Universite_image_650